Soundarya Lahari Mahabhiyana

Soundarya Lahari Stotra composed by Sri Shankara Bhagavatpadacharya is unique among all Stotras. It is a Stotra addressed to the Universal Mother who is the personification of Shakthi, Vidya and Lakshmi. In one of the stanzas, Sri Acharya extols “Oh Mother! You are not only Saraswathi, Lakshmi and Parvathi but You are the Thuriya, Supreme Bliss and Shakthi of ParaBrahma, transcending all.” She is the formless fundamental source of all deities being worshipped with form. Therefore the worship of the UNIVERSAL MOTHER is the worship of all Gods and Goddesses.

The present society, heading towards disintegration because of dependence on only the forms of various deities, the worship of the UNIVERSAL MOTHER could be a panacea that reinforces the unity of the self. Further, this is not just a Stotra but each stanza is a Mantra by itself. By recitation of these Stotras, devotees have acquired their desired results like strength, knowledge, wealth, proficiency in arts, progeny, sound health, redemption from ill health and negative planetary influences and have shared their experiences with others. There are no restrictions of caste, creed, age or sex for reciting Soundarya Lahari. Anybody with steadfast devotion can recite this and attain tranquility of the mind. Vedanta Bharati has initiated a mega programme of the recitation of Soundarya Lahari Stotra for the welfare of all and in particular for the mental tranquility of mothers.

The event was initiated and successfully held at Fort high school grounds. Over 7,000 mothers and children participated in the divine chanting. Sri.Ananth Kumar was among several dignitaries among the VIPs.

Soundarya Lahari Vaibhava @ Palace Ground, Bangalore 2007


publications

This was an unprecedented experience where over 1.5 lakh mothers, children and men chanted SoundaryaLahari in unison in the august presence of His Holiness Sri Sri Shankara Bharati Swamiji, Sri LK Advani, Sri AnanthKumar and many dignitaries.

It is now a regular practice to conduct every year all over Karnataka, in all districts of Karnataka and strive to spread the divine message of Shankaracharya to reach each and every home.


Shankara Yasho Vaibhava


publications

Books Exhibition & ChaturamnayaPeethaSammelana MAY 2007- Vedanta Bharati held a Book Exhibition of all works of and all published works on Sri Shankaracharya by various eminent authors. The SoundaryaLahari Samarpana was blessed by the four Amnaya peethadhipathis -Jagadguru Shankaracharyas. Lakhs of devotees participated in the event. A laser show on the life of Shankara was held.

publications

Soundaryalahari Kotyarchane

ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯು ಆಚಾರ್ಯಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತ್ವದ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು. ಪಠಿಸುವವರ ಸತ್ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದು ಸಾಧಕರು ಒಪ್ಪಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೇದಾಂತಭಾರತಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಕೋಟ್ಯರ್ಚನೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 2೦08ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೋಟ್ಯರ್ಚನೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿಯವರೆಗೆ ಸಪ್ತಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

Soundarya Lahari holds the prominent place among all the stotras . Perhaps it is considered equal to Mantras. The common beleif of everyone chanting this stotra is that this would yield all the wishes of the parayana Karta. In this regard, Vedanta Bharati has introduced a unique annual event “Soundarya Lahari Kotyarchane” – a week long parayana saptaha at thousands of centers across the state. Likely this saptaha would be happen during the month of Nov (i.e., from Ashwayuja Krishna Panchami till Ashwayuja Krishna Ekadashi as per Sanatana Dharma Calender) .


Dashamah Soundaryalahari Parayanotsava


publications

ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಮನ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಮೊದಲು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದವರೂ ಸಹ ಈಗ ಶಂಕರಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಶಂಕರಜಯಂತಿಯನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇತರ ಪರ್ವದಿನಗಳಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯಕೃತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಪಾರಾಯಣಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಸ್ಪರ ವೈಮನಸ್ಯ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜಬಾಂಧವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಶಮಃ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಪಾರಾಯಣೋತ್ಸವವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 7-11-2015 ರಿಂದ 15-10-2017ರವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಪಾರಾಯಣದೊಡನೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತುತಿರೂಪದ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕವನ್ನೂ ಪಾರಾಯಣಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರಾಯಣಕರ್ತರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐನೂರು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಐದುಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಪಾರಾಯಣೋತ್ಸವದ ಮುಕ್ತಾಯಸಮಾರಂಭವೇ ದಿನಾಂಕ 28 ಹಾಗೂ 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸ್ತೋತ್ರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಮರುದಿನ ೨೯ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ವತಃ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೇದಾಂತಭಾರತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಶ್ರೀಶಂಕರರ ಉಪದೇಶ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯ.

The most prominent among the Stotras chosen by Vedantabharati from the Acharya’s compositions are “SoundaryaLahari” and “Dakshinamurti Ashtakam”. The event Soundarya Lahari Vaibhava, still fresh in our minds, which was held on Jan 2007, where lakhs of mothers, brothers and school children did peaceful Stotra Samarpana – offering mass chanting of SoundaryaLahari Stotra , at the Palace Grounds, Bangalore. Since then many lakhs of people have been practicing and chanting SoundaryaLahari Stotra across Karnataka. In addition, they have also been specially learning and chanting Sri DakshinaMurti Ashtakam . On completion of ten years of this Soundarya Lahari Vaibhava, Vedanta Bharati took two year movement of chanting Soundarya Lahari and DakshinamurthyAstaka .

Dashamaha Soundarya Lahari Parayanotsavaha Abhiyana started on 11th Nov 2015 and concluded on 15 Nov 2017. Each parayana karta was committed to chant atleast 500 times Soundarya Lahari and Dakshinamurthy Astaka during this period. Its evident that each and every parayana karta had unique experiences during this period of chanting .

Two year Abiyana was successfully concluded on 28th Oct 2017 by School Students by chanting selected stotras and on 29th Oct 2017 by lakhs of Parayana Kartas in the August presence of Our Honourable Prime Minister Of India , Sanmanya Sri Narendra Modi Ji.